Slechte voordeuren

Slechte voordeuren

Sluit uw voordeur niet goed en heeft u last van tocht (vooral in de winter, dan kunt u dit melden bij VB&T. Het bestuur van de huurdersvereniging heeft met de beheerder afgesproken dat zij een passende oplossing zullen bieden. Ook het loslaten van de coatinglaag...
Verwijderen gasmeter

Verwijderen gasmeter

Wanneer u de gasmeter van uw appartement wilt laten verwijderen, wordt van u gevraagd deze kosten eerst zelf te betalen. De rekening kan dan ingediend worden bij VB&T waarna zij het bedrag aan u vergoeden.
Zonnepanelen

Zonnepanelen

Inmiddels zijn de werkzaamheden met betrekking tot de plaatsing van de zonnepanelen afgerond en is er sprake van teruglevering van de opgewekte stroom. De kosten van zowel de panelen als de plaatsing is geheel gedragen door de eigenaar van onze woningen CBRE. Van de...