Inmiddels zijn de werkzaamheden met betrekking tot de plaatsing van de zonnepanelen afgerond en is er sprake van teruglevering van de opgewekte stroom. De kosten van zowel de panelen als de plaatsing is geheel gedragen door de eigenaar van onze woningen CBRE. Van de bewoners wordt dus geen bijdrage gevraagd. Na afschrijving van de investering zullen de bewoners van deze opbrengst profiteren in de vorm van lagere kosten voor de energie nodig voor gebruik in de algemene ruimten (galerijen, trappenhuizen etc.). Een (gering) voordeel hebben bewoners reeds nu omdat CBRE ons ingaande 1-1-2019 een korting verleent op de prijs voor elektriciteit.