Wanneer u de gasmeter van uw appartement wilt laten verwijderen, wordt van u gevraagd deze kosten eerst zelf te betalen. De rekening kan dan ingediend worden bij VB&T waarna zij het bedrag aan u vergoeden.